Kazus - prawo gospodarcze publiczne

To zlecenie jest zamknięte

Rozlicz choć jedną umowę przez useme, a zyskasz możliwość składania dwóch wersji ofert (np. tańszą i droższą).

Szczegóły

ZADANIE 1

Treść kazusu:

Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z treści udzielonego zezwolenia wynika, że Spółka powinna rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Strefy w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. W tym terminie powinna także ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 099 000 złotych oraz zatrudniać co najmniej 60 pracowników na terenie strefy. Spółka nie przeprowadziła w terminie inwestycji na terenie strefy, utworzyła 40 nowych miejsc pracy, a wydatki inwestycyjne poniosła w wysokości około 621 000 złotych.

Pytanie do kazusu:

Jakim jesteś organem? Odpowiedz krótko, co w takiej sytuacji zrobisz?

ZADANIE 2

W przypadku którego z zezwoleń można uzyskać promesę zezwolenia (podaj 1)? Znajdź stosowne przepisy ustawy i podaj podstawy prawne wydania promesy. Co oznacza dla przedsiębiorcy i organu wydanie promesy?

Zlecenie w liczbach:

Ilość stron dowolna, tak aby wystarczająco odpowiedzieć na pytania

Oferty (1)

Malz85
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy