Aplikacja na Android - lista zamówień pobierana z serwera MS SQL

Zlecenie zamknięte
no avatar
Macnor LTD
Zleceniodawca
2 umowy
Kategoria zlecenia:
Aplikacje mobilne
Budżet:

Do negocjacji

Opublikowano:
Ważne do:

Opis zlecenia

Zlecę modyfikację aplikacji w oparciu o kod "Custom ListView with SearchView & Item Clicks". https://devofandroid.blogspot.com/2018/03/custom-listview-with-searchview-on.html. Funkcjonalność ma być podobna z małą różnicą - rekordy listview (zamówienia) mają być pobierane/synchronizowane z bazą danych MS SQL serwera, który będzie zlokalizowany w sieci lokalnej. Pozycje listview (zamówienia) mają być filtrowane (wyszukiwane dynamicznie) po 3 indeksach tabeli: nr_zamówienia (jeśli jest znany przez użytkownika aplikacji) lub po nazwa_firmy (nadawcy przesyłki) i odbiorca_przesyłki (do kogo jest kierowana). Pozycje Listview mają zawierać 5 informacji: nr zamówienia (bez powtórzeń, unikalny nr) , nazwa firmy, odbiorca przesyłki, temat (którego projektu dotyczy przesyłka), data realizacji zamówienia. Sortowanie po nr zamówienia.

Po kliknięciu w wyfiltrowaną pozycję otwiera się widok szczegółowy zamówienia gdzie widać pozycje danego zamówienia (jedno zamówienie może zawierać kilka pozycji - zawartość przesyłki/elementy zamówienia). Widok szczegółowy oraz widok listy zamówień ma zawierać tylko dane tekstowe/liczbowe/data (bez zdjeć, map bitowych).

W załączeniu printscreen widoku tabeli.

Każdy rekord tabeli reprezentuje przedmiot zamówienia (zawartość przesyłki) ze wskazaniem którego zamówienia dotyczy (nr zamówienia).

Mogę dać dostęp do testowej tabeli na serwerze ms sql przez publiczny adres IP. Docelowo będzie to adres IP lokalny.

Smartfon będzie miał dostęp do sieci lokalnej LAN w której widoczny jest serwer MS SQL (przez WIFI).

Dodatkowo przekazanie z kodu źródłowego aplikacji oraz całości autorskich praw majątkowych do aplikacji (utworu) w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.