Regulamin w wersji skróconej

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA REGULAMINU:

Artykuł 1 – Definicje

Tu poznasz wszystkie określenia, jakich używa się zarówno w Regulaminie, jak i w serwisie. Dowiesz się, czym jest ogłoszenie, zlecenie, umowa i dzieło, kto jest administratorem strony i co jest dostępne dla Użytkowników, czyli osób zalogowanych w serwisie.

Artykuł 2 – Postanowienia ogólne

Z tego artykułu dowiesz się, jak działa serwis, jaki jest zakres odpowiedzialności Twojej i Useme oraz jakie masz prawa i obowiązki względem serwisu.

Ważne postanowienia:

 1. Jako Freelancer bierzesz pełną odpowiedzialność za wykonane dzieło;
 2. Jako Zleceniodawca nie możesz wymagać od Useme dostarczenia lub wykonania pracy objętej umową – to praca Freelancera;
 3. Useme to tylko platforma pośrednicząca transakcjom, więc wszelkie spory dotyczące umowy rozwiązują między sobą Zleceniodawcy i Freelancera – Useme może, ale nie musi pomagać w kontakcie;
 4. Useme może udostępnić dane Freelancera dla Zleceniodawcy, jeśli Zleceniodawca wstąpi na drogę sądową w związku z umową zawartą za pośrednictwem serwisu;
 5. Niedopuszczalne jest rozliczanie umowy poza serwisem Useme – każda próba wyprowadzenia umowy poza serwis (samodzielnego rozliczenia, podawania prywatnego numeru konta) będzie skutkowała natychmiastową blokadą konta Użytkownika oraz procesem odszkodowawczym.
 6. Nachalne reklamy i inne wiadomości typu spam są niedozwolone i również skutkują blokadą konta.

Artykuł 3 – Rejestracja

Jeśli założysz konto w serwisie, jednocześnie zaakceptujesz Regulamin. Jeśli podasz nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane, Ty poniesiesz tego konsekwencje prawne. Useme ma prawo poprosić Cię o potwierdzenie prawdziwości danych. Możesz wycofać się z chęci rejestracji i poprosić o usunięcie swoich danych, pisząc wiadomość na info@useme.eu. Jako Freelancer możesz mieć w Useme tylko jedno konto.

Artykuł 4 – Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 1. Ten fragment opisuje cały system wprowadzania Ogłoszeń do serwisu. Muszą być zgodne z prawem, Regulaminem oraz nie mogą zawierać prywatnych danych kontaktowych Zleceniodawcy ani wezwania do wysłania bezpłatnej próbki pracy. Każde z Ogłoszeń jest sprawdzane przez Useme przed publikacją i może być edytowane lub usunięte, jeśli administrator wykryje niezgodność z prawem lub regulaminem.
 2. Nie możesz robić screenów lub przeklejać treści Ogłoszeń do innych serwisów. Jako Freelancer nie możesz również zgłaszać się do prac, których nie możesz wykonać, w celu podbicia swoich statystyk w serwisie.

Artykuł 5 – Publikacja Ogłoszenia/Przyjęcie Zlecenia

Ogłoszenie powinno możliwie najdokładniej opisywać, na czym ma polegać zlecenie. Umowa rozpoczyna się w momencie opłacenia pro formy przez Zleceniodawcę, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia oferty złożonej przez Freelancera (zgodnie z art 66 KC). Nieopłacenie pro formy lub faktury w przypadku umów stworzonych na bazie zlecenia nie jest automatycznym anulowaniem umowy. Wszystkie stawki są ukryte przed innymi Freelancerami – widzi je tylko Zleceniodawca.

Artykuł 6 – Realizacja Zlecenia

 1. Realizacja zlecenia rozpoczyna się od momentu opłacenia pro formy lub faktury przez Zleceniodawcę. Środki czekają na naszym koncie na wgranie dzieła do serwisu przez Freelancera i uzyskanie akceptacji Zleceniodawcy. Zleceniodawca w ciągu 7 dni od wgrania dzieła musi zaakceptować lub odrzucić dzieło. Może również zaakceptować dzieło przez płatność, jeśli Freelancer zaznaczy taką opcję na etapie wystawiania faktury przez serwis (Uproszczony Tryb Zlecenia). Jeśli w ciągu 7 dni Zleceniodawca nie wykona żadnego kroku, praca zaakceptuje się automatycznie.
 2. Podstawą rozliczenia między Useme a Zleceniodawcą jest faktura VAT, w której do kwoty podstawowej ustalonej między stronami doliczany jest VAT. VATu nie nalicza się jedynie firmom z Unii Europejskiej posiadającym europejski VAT ID oraz firmom spoza Unii Europejskiej.
 3. Jeśli Zleceniodawca nie zaakceptuje dzieła, umowa zyskuje status „zlecenia spornego”. Jeśli dzieło jest zgodne z przedmiotem umowy, środki zostają wypłacone Freelancerowi. Jeśli jednak Administratorzy zauważą niezgodność, kontaktują się z obiema stronami. Administratorzy mogą przekazać pełną dokumentację dotyczącą umowy w celu rozwiązania sporu.

Artykuł 6a – Rozliczenie z Freelancerem

 1. Podstawą rozliczenia między Useme i Freelancerem jest umowa o dzieło, w której od kwoty podstawowej odliczana jest prowizja Useme (zgodna z załącznikiem nr 3 do regulaminu - cennikiem) oraz zaliczka na podatek dochodowy, odprowadzana przez Useme do Urzędu Skarbowego właściwego dla Freelancera.
 2. Jeśli Freelancer prowadzi działalność gospodarczą, podstawą do rozliczenia jest rachunek lub faktura wystawiona Useme przez Freelancera.
 3. Wypłata wynagrodzenia następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia umowy.

Artykuł 6b – Uproszczony Tryb Zlecenia

 1. Ten artykuł opisuje dokładnie zasady korzystania z opcji „Wystaw fakturę bez firmy”. Określa prawa i obowiązki Freelancera, który przejmuje pełną odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury dla Zleceniodawcy.
 2. Schemat postępowania jest taki sam, jak w przypadku opisanym powyżej: wystawienie faktury przez serwis → pro forma do Zleceniodawcy → zabezpieczenie środków na koncie Useme → wykonanie dzieła i wgranie do serwisu → akceptacja dzieła przez Zleceniodawcę (lub akceptacja przez opłacenie pro formy) → wypłacenie środków dla Freelancera.
 3. Akceptacja i rozliczenie pracy przebiegają w taki sam sposób, jak ma to miejsce w umowie zawartej na podstawie zlecenia opublikowanego w Useme.
 4. W tej formie umowy brak opłaty za pro formę skutkuje anulowaniem umowy.

Artykuł 7 – Licencje

W umowie Freelancer może udzielić licencji niewyłącznej Zleceniodawcy, która obejmuje prawo do korzystania z przedmiotu zlecenia. Udzielając licencji zezwalasz Zleceniodawcy na utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie utworów oraz czerpanie korzyści materialnych z wprowadzenia utworu do obrotu.

Artykuł 8 – Opłaty

Większość usług w ramach serwisu Useme jest bezpłatna. Jedyną stałą opłatą jest wspomniana wyżej prowizja (zgodna z aktualnym cennikiem) po stronie Freelancera. Usługi dodatkowo płatne przez Zleceniodawcę obejmują wystawienie faktury VAT z pominięciem pro formy, wysyłkę papierowej wersji faktury pocztą tradycyjną oraz opłata za skorzystanie z systemu szybkich płatności internetowych Dotpay. Płatności określa Załącznik do Regulaminu dostępny TUTAJ

Artykuł 9 i 10 – opinie i forum

W ramach serwisu można wymieniać wiadomości, wystawiać opinie i korzystać z forum. Niedozwolone jest publikowanie reklam, rozsyłanie spamu oraz publikowanie wpisów niekulturalnych i niezgodnych z Regulaminem. Wszystkie takie posty będą usuwane, a ich autorzy lub autorki blokowani czasowo lub na stałe.

Artykuł 11 – Inne Postanowienia Regulaminu

Useme nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników. Możemy jednak usunąć Twoje Ogłoszenie lub Zlecenie, a także zablokować lub usunąć Twoje konto, jeśli naruszysz Regulamin, przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Blokada konta w przypadku naruszania Regulaminu skutkuje automatycznym skasowaniem wszystkich złożonych ofert i opublikowanych zleceń.

Artykuły 12 i 13 – Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację usług Useme na adres info@useme.eu, podając swoje pełne dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail zarejestrowany w serwisie i numer telefonu) oraz numer Ogłoszenia/Zlecenia wraz z materiałami, które podlegają reklamacji. Useme ma nie więcej niż 10 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji lub dłużej, o ile powiadomi Użytkownika o takiej konieczności.
 2. W rozpatrywaniu reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz skorzystać ze sposobów pozasądowych, opisanych szczegółowo w Artykule 13.

Artykuły 14 i 15 – Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę z serwisem lub odstąpić od umowy z serwisem, czyli skasować konto na życzenie. W tym celu należy napisać na info@useme.eu. Jeśli Użytkownik nie nawiązywał umów przez serwis, konto zostanie skasowane wraz ze wszystkimi danymi. Jeśli jednak były umowy, zgodnie z prawem serwis musi przechować te dane przez okres 5 lat. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do serwisu przy użyciu poprzednich danych.

Artykuły 16 i 17 – Zmiany regulaminu i końcowe postanowienia

 1. Useme może zmienić treść Regulaminu, ale powiadomi o tym swoich użytkowników. Jeśli nie zgodzisz się na zmiany, nie będziesz mógł korzystać dalej z serwisu.
 2. Działalność serwisu jest zgodna z przepisami polskiego prawa, tak samo jak umowy zawierane przez serwis między Zleceniodawcą i Freelancerem. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez odpowiadające polskie sądy powszechne. Prawnie ważnym Regulaminem jest ten w języku polskim oraz jego tłumaczenie na język angielski.

Pamiętaj! Ten artykuł nie jest Regulaminem w sensie prawnym. Aby zobaczyć dokument, PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI REGULAMINU >>>