Jak korzystać z usług LUX MED

Zasady umawiania wizyt

Od momentu aktywacji usługi (informacje o dacie aktywacji Twojego pakietu wyślemy Ci mailem), możesz zarejestrować wizytę u specjalisty LUX MED na kilka możliwych sposobów:

1) Osobiście w Placówce własnej z Grupy LUX MED lub w placówce współpracującej;
2) Za pośrednictwem komunikatora e-center, który jest dostępny na stronie www.luxmed.pl;
3) Za pomocą Aplikacji Portal Pacjenta, która jest dostępna na stronie portalpacjenta.luxmed.pl – po założeniu specjalnego konta i dopełnieniu pozostałych formalności rejestracyjnych;
4) infolinii, pod numerem: 22 33 22 888 lub dzwoniąc bezpośrednio do Placówki współpracującej.

E-Karta Pacjenta

E-Karta Pacjenta (E-Karta) – imienna karta identyfikacyjna udostępniona w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Pacjenta. E-Karta może być wydrukowana lub wyświetlana na urządzeniu mobilnym i wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub prawem jazdy w przypadku obywateli polskich oraz paszportem lub kartą pobytu w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) potwierdzi Twoje prawo do korzystania ze Świadczeń zdrowotnych.

E-Karta Pacjenta jest udostępniana na czas posiadania uprawnień w ramach posiadanego pakietu. Po nieopłaceniu pakietu na kolejny miesiąc i wygaśnięciu aktywnego pakietu, E-Karta Pacjenta traci swoją ważność z upływem ostatniego dnia ważności uprawnień.

Portal Pacjenta

Portal Pacjenta – aplikacja udostępniona przez LUX MED, dostępna pod adresem internetowym portalpacjenta.luxmed.pl, w ramach masz możliwość m.in. umawiania i odwoływania wizyt, podglądu wizyt zarezerwowanych i odbytych, podglądu do wystawionych skierowań, dostępu do E-Karty oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez LUX MED.

Utworzenie i aktywacja konta dostępu do nowej platformy e-rezerwacji może przebiegać na 2 sposoby:

Krok 1 – dostęp do pierwszego poziomu aktywacji konta (uprawniającego do umówienia i odwołania 5 wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych wizyt oraz ich odwołania) można uzyskać on-line wybierając w zakładce e-rezerwacja link „załóż konto”. System poprosi o wprowadzenie danych – imienia i nazwiska, pesel, numeru telefonu komórkowego. UWAGA! wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi zgłoszonymi przy zamawianiu pakietu w Useme. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „załóż”.

Krok 2 –dostęp do drugiego poziomu – pełnej aktywacji konta (uprawniającego do umawiania i odwoływania wizyt w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu listy zarezerwowanych i odbytych wizyt z okresu ostatniego roku w placówkach Grupy LUX MED, uzyskania podglądu wystawionych skierowań, które nie mają przypisanego terminu wizyty placówkach Grupy LUX MED, korzystania z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom w systemie e-rezerwacji) W tym celu należy osobiście zgłosić się do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

W przypadku problemów z logowaniem lub utraty hasła, należy skontaktować się z Infolinią LUX MED: 22 33 22 888 (z telefonów komórkowych) lub osobiście zgłosić do dowolnego stanowiska recepcyjnego Centrum Medycznego Grupy LUX MED.

Zasady dotyczące umówionych wizyt oraz badań

Badania diagnostyczne i laboratoryjne wykonywane są wyłącznie na podstawie wskazań medycznych wynikających z procesu diagnostycznego i leczenia prowadzonego przez Lekarza LUX MED oraz wystawionego skierowania. Dotyczy to również pozostałych Świadczeń zdrowotnych wymagających skierowania.

Jeśli masz umówioną wizytę u lekarza lub na badania, pamiętaj, że:
1. Pacjent powinien stawić się na wizytę z co najmniej 10-minutowym wyprzedzeniem przed wyznaczoną godziną wykonania Świadczenia zdrowotnego;
2. W przypadku stawienia się Pacjenta z 10-minutowym lub większym opóźnieniem, LUX MED może odmówić wykonania Świadczenia zdrowotnego;
3. Nie stawienie się 2 razy w ciągu miesiąca na umówionej wcześniej wizycie blokuje dostęp do danego specjalisty na okres 30 dni.

Każdą wizytę należy zatwierdzić samodzielnie po przybyciu do placówki. Zarezerwowaną wcześniej wizytę możesz zatwierdzić w Recepcji lub samodzielnie:

- SMS-owo
- albo na stronie jestem.luxmed.pl

Jeśli Twoja wizyta kwalifikuje się do samodzielnego zatwierdzenia, najwcześniej 15 minut przed jej rozpoczęciem otrzymasz SMS z pytaniem, czy chcesz ją zatwierdzić. Jeśli odpowiesz "Tak", dostaniesz SMS z informacją, w którym gabinecie odbędzie się wizyta.

Zarezerwowaną wizytę możesz także zatwierdzić za pomocą strony jestem.luxmed.pl. Podaj swój login - numer telefonu, oraz hasło - numer PESEL. Otrzymasz informację, w którym gabinecie odbędzie się wizyta.

Pamiętaj, że wizytę możesz zatwierdzić jedynie na terenie placówki, w której się odbędzie. Możesz to zrobić najwcześniej 15 minut przed jej rozpoczęciem (nie później niż w czasie jej rozpoczęcia).

Więcej informacji: luxmed.pl