Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez: Zuzanna Ilków

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/osoba-fizyczna-czy-firma-w-useme.jpg
Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń, rozliczaniu umów w Useme lub wystawianiu faktur. Zanim rozpoczniesz aktywne korzystanie z serwisu, w swoim profilu zaznacz właściwy status prawny. Będzie to miało wpływ na dokumenty, jakie wystawimy oraz sposób rozliczenia.


Zlecenia w Useme: Freelancerzy firmy i osoby fizyczne

Useme, jako platforma służąca do rozliczania pracy zdalnej, ma również giełdę ogłoszeń. Na ogłoszenia mogą odpowiadać wszyscy użytkownicy serwisu, którzy uzupełnili portfolio i status prawny nie jest tu żadnym ograniczeniem.
Jedyne, o czym musisz pamiętać, to że kiedy twoja oferta zostanie zaakceptowana, zawiążemy z tobą umowę. To bardzo ważny szczegół, bo od twojego statusu prawnego zależy, jaka będzie to umowa.

  • Osoba fizyczna: zawiążemy z tobą umowę o dzieło i odprowadzimy zaliczkę na podatek dochodowy do wskazanego Urzędu Skarbowego
  • Firma: aby wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy, będziemy potrzebowali od ciebie rachunku lub faktury za wykonaną usługę

Podanie nieprawidłowych danych może mieć poważne konsekwencje. Jeśli prowadzisz firmę, ale w Useme zakładasz konto jako osoba fizyczna i tak też rozliczasz prace, które masz zapisane w PKD firmy, działasz wbrew prawu, a odpowiedzialność za to działanie leży po twojej stronie.

Z dobrymi praktykami kłóci się także zakładanie konta Freelancera-osoby fizycznej, aby reklamować usługi firmy, która zatrudnia cię jako etatowego pracownika. Jeśli nasze filtry antyspamowe wychwycą, że nakłaniasz do działań niezgodnych z naszym regulaminem – w tym wypadku rozliczania umów poza Useme – możemy zablokować twoje konto.


Zawieszona firma Freelancera

Wiemy oczywiście, że możesz zawiesić firmę, zachowując przy tym status posiadacza działalności gospodarczej. W takiej sytuacji również możesz założyć w Useme konto Freelancera, aby szukać nowych zleceń.
Kiedy klient wybierze twoją ofertę, będziemy potrzebowali rachunku lub faktury, aby się z tobą rozliczyć. Aby je wystawić, musisz odwiesić działalność.
Jako umowę o dzieło na takich zasadach, jak osoba fizyczna, możesz rozliczyć tylko te prace, których nie masz w PKD firmy.


Faktury dla klientów: Zleceniodawcy firmy i osoby fizyczne

Aby rozliczyć pracę, w Useme zawiązujemy jednocześnie dwie umowy:

  • z Freelancerem – umowa o dzieło w przypadku osoby fizycznej i sprzedaż usługi na rachunek/fakturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • ze Zleceniodawcą – na sprzedaż wykonanej usługi. Jej podstawą jest faktura wystawiana przez Useme.

Do wystawienia faktury VAT Zleceniodawcy używamy danych, które są podane w jego profilu. Dlatego właśnie tak duże znaczenie ma, jaki status prawny wybierzesz w czasie zakładania konta – osoby fizycznej czy firmy. Od tego zależy między innymi to, czy na fakturze pojawi się twój numer NIP i nazwa firmy.

  • kiedy zakładasz konto, aby dodać zlecenie, wybierz właściwy status prawny – osoby fizycznej lub firmy. Profil firmowy możesz stworzyć również jeśli twoja działalność gospodarcza aktualnie jest zawieszona.
  • kiedy podajesz dane Freelancerowi, aby wystawił dla ciebie fakturę bez firmy w Useme – upewnij się, że dane uwzględniają pełną nazwę firmy i NIP
  • kiedy otrzymujesz pro formę od Useme – sprawdź poprawność danych, ponieważ znajdą się one na fakturze VAT w takiej samej postaci.


Na pro formie możemy poprawić większość danych, jednak pamiętaj, że dodanie numeru NIP łączy się ze zmianą profilu konta z osoby fizycznej na firmę. Procedura zmiany konta może trwać do dwóch dni roboczych, dlatego zakładając konto wybierz właściwy status, aby uniknąć opóźnień w rozliczaniu umów.

To, czy jesteś osobą fizyczną, czy firmą, nie wpłynie w żaden sposób na wartość faktury VAT, którą otrzymasz od Useme. Jako płatnik VAT możemy wystawić tylko fakturę z wyszczególnionym podatkiem VAT.


Osoby fizyczne i firmy w Useme – podsumowanie

Niezależnie od tego, czy masz firmę, czy jesteś osobą fizyczną, możesz korzystać z Useme, zarówno jako Freelancer, jak i Zleceniodawca. Pamiętaj jednak, aby podczas zakładania konta uzupełnić poprawne dane, ponieważ twój status będzie miał wpływ na sposób rozliczenia twojej umowy.

Jeśli jesteś Freelancerem:

  • jako osobie fizycznej za zrealizowaną pracę wystawimy ci umowę o dzieło i rozliczymy twoje podatki
  • jeśli prowadzisz firmę aby rozliczyć się z tobą za wykonaną pracę będziemy potrzebowali rachunku lub faktury wystawionej przez twoją firmę

Jako Zleceniodawca otrzymasz od nas fakturę VAT za zleconą pracę. Na tym dokumencie znajdą się te dane, które podasz w swoim profilu Zleceniodawcy.