Ryczałt, skala czy liniowy? Co się opłaca samozatrudnionym w Polskim Ładzie

·

28 grudnia 2021
Jaka forma opodatkowania będzie korzystna dla samozatrudnionych w Polskim Ładzie? Ryczałt, skala i liniowy podatek dla freelancerów z jednoosobową działalnością gospodarczą - czym się różnią i który jest najlepszy?

Polski Ład to zdecydowanie najgorętszy podatkowy temat tego roku. Choć ogłoszone zmiany dotyczą wszystkich podatników, najmocniej odczują je w swoich portfelach osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Ponieważ styczeń to czas na dokonanie ewentualnych zmian w formie rozliczania podatku dochodowego, dziś przyjrzymy się dokładniej wszystkim opcjom i podpowiemy, co się opłaca samozatrudnionym w 2022 roku. Przypominamy przy tym, że odpowiednie zoptymalizowanie sposobu rozliczania się z fiskusem może pozwolić na zaoszczędzenie kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych w skali całego roku. Zmianę formy opodatkowania możesz zgłosić do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś przychody z prowadzenia firmy – dla większości samozatrudnionych będzie to prawdopodobnie 20 luty 2022.

Co to jest Polski Ład?

Jak możemy przeczytać na rządowych stronach internetowych, Polski Ład to plan mający na celu odbudowanie krajowej gospodarki po pandemii COVID-19. W praktyce jest to zbiór przepisów (zarówno nowych, jak i aktualizacji już istniejących), które w zdecydowanej większości dotyczą sposobów rozliczania podatków dochodowych oraz składek zdrowotnych.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Zdaniem polityków jednym z pięciu filarów wprowadzanych zmian jest obniżenie podatków aż 18 milionom Polaków, za co odpowiadać ma przede wszystkim podniesienie kwoty wolnej od podatku aż do poziomu 30 tysięcy złotych.
Tutaj jednak trzeba podkreślić, że ewentualne korzyści podatkowe dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytów oraz rencistów. Polski Ład dla samozatrudnionych freelancerów i przedsiębiorców w większości kalkulacji wskazuje natomiast na to, że niezależnie od formy rozliczania się z fiskusem, od 1 stycznia stracą oni na wprowadzanych zmianach.

Co oznacza Nowy Polski Ład dla jednoosobowych działalności?

Czy faktycznie Polski Ład oznacza same straty dla przedsiębiorców? Niestety zdecydowana większość negatywnych skutków wprowadzenia nowych przepisów odnosi się właśnie do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Szacuje się, że stratnych będzie ponad 60% z nich, a korzyści mają dotyczyć jedynie tych, którzy wykazują relatywnie niskie dochody.

Jakie zmiany najmocniej wpłyną na koszty prowadzenia działalności? Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudzają nowe zasady wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego, a także sposób jej rozliczania. Zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców osiągających wyższe miesięczne dochody przełoży się to na zauważany wzrost comiesięcznych zobowiązań firmowych. Warto też dodać, że od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mają jedną opcję mniej, gdyż wraz z wprowadzeniem w życie Polskiego Ładu zostanie zlikwidowana karta podatkowa.

Co dokładnie się zmieni, jak Polski Ład wpłynie na podatki dla firm i jaką formę rozliczania się z fiskusem wybrać? Czy istnieją jakieś alternatywy dla Polskiego Ładu?

Polski Ład a skala podatkowa – czy opłaca się w 2022 roku?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli inaczej skala podatkowa, jest aktualnie najczęściej wybieraną opcją przez przedsiębiorców. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że od 2022 roku stanie się jeszcze bardziej popularna.
Nowe przepisy Polskiego Ładu zdecydowanie faworyzują taką formę rozliczania podatku dochodowego, a dowodem na to są ulgi niedostępne dla liniowców czy osób na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Czy to oznacza, że skala podatkowa będzie teraz najlepszym wyborem? W pierwszej kolejności należy przeanalizować najważniejsze z wprowadzonych zmian.

Rozliczanie skalą podatkową samozatrudnionych

Nowe progi przy rozliczaniu działalności gospodarczej skalą podatkową
Podstawową kwestią w tym sposobie rozliczania dochodów są oczywiście progi podatkowe, od których uzależniona jest wartość procentowa należnego podatku dochodowego. Co prawda same stawki podatkowe (17% i 32%) pozostają na niezmienionym poziomie, to podwyższeniu ulegnie wartość dochodów oznaczająca przejście na tak zwany drugi próg podatkowy.

Progi podatkowe przed Polskim Ładem:
17% – dochód poniżej 85 528 złotych,
32% – dochód przewyższający 85 528 złotych.

Progi podatkowe po wprowadzeniu Polskiego Ładu:
17% – dochody poniżej 120 000 złotych,
32% – dochody powyżej 120 000 złotych.

Zmiana progów podatkowych wyczekiwana była przez przedsiębiorców już od dłuższego czasu – aktualne do tej pory poziomy nie były zwiększane od ponad dekady. W praktyce oznacza to, że w 2022 roku wyższą stawką podatku zostaną objęte dopiero te dochody, które przekroczą 120 000 złotych w skali całego roku.

Jak będzie rozliczany podatek od dochodu poprzez skalę podatkową?

 • Dla dochodu do 120 000 złotych: podstawa opodatkowania * 17% minus kwota zmniejszająca podatek,
 • Powyżej 120 000 złotych: nadwyżka dochodów * 32% plus 15 300 złotych podatku od kwoty z pierwszego progu (brak kwoty zmniejszającej podatek).

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów, dzięki zmianie przepisów o połowę ma zmaleć liczba osób płacących 32% podatku dochodowego. Do tej pory były to dochody miesięczne na poziomie 7100 złotych brutto, a po wprowadzeniu Polskiego Ładu będzie to 10.000 złotych.

Mimo iż w teorii wydaje się, że faktycznie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na tym zarobią, to w praktyce koszty podatkowe przedsiębiorców wzrosną, a to głównie za sprawą nowego sposobu wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne na skali podatkowej

Zmianą wzbudzającą najwięcej emocji wśród przedsiębiorców jest zdecydowanie ta dotycząca opłacanej każdego miesiąca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co się zmieni?

Przed Nowym Ładem każdy przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną w takiej samej wysokości. Podstawą wymiaru składki było to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku (włącznie z wypłatami z zysku).
Wysokość samej stawki ustalano poprzez naliczenie 9% od opublikowanego przeciętnego wynagrodzenia. Tym sposobem w 2021 roku składka zdrowotna wynosiła 381,81 złotych. Co więcej, 7,75% podstawy wymiaru przedsiębiorcy mogli rozliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodu, zatem efektywne obciążenie budżetu stanowiło tylko 2,25%, czyli około 53 złote.

Nowe przepisy przewidują w obu kwestiach prawdziwą rewolucję:

 • Zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej – podstawą wymiaru składki nie będzie już przeciętne wynagrodzenie, a dochód przedsiębiorcy, jaki wykazał w miesiącu poprzedzającym.
 • Uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od osiąganego dochodu wcale nie oznacza, że nie będzie trzeba jej płacić w miesiącach zamkniętych ze stratą. Nowy Ład wprowadza bowiem pojęcie minimalnej składki zdrowotnej, czyli 9% od minimalnego wynagrodzenia mającego w przyszłym roku wynosić 3010 złotych.
 • Kolejna kwestia to anulowanie możliwości rozliczenia składki ubezpieczenia zdrowotnego w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Wraz ze wzrostem drugiego progu zmienia się także kwota określająca roczny limit zarobków, od których nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Od 2022 roku zamiast dotychczasowych 8000 złotych, kwota wolna od podatku wyniesie 30 000 złotych, co oznacza prawie trzykrotny wzrost. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca w całym roku podatkowym zarobi poniżej 30 tysięcy złotych, będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.

Zmianie ulega również kwota zmniejszająca podatek. Tutaj sposób jej wyliczania został znacznie uproszczony, ale kosztem degresywnego charakteru tej ulgi. Podczas wyliczania wysokości podatku dochodowego za rok 2022 obowiązywać będzie poniższy schemat:

 • Dochód do 30 000 zł: 0 zł podatku,
 • Dochód od 30 001 do 120 000 zł: 17% minus 5 100 złotych w ramach kwoty zmniejszającej podatek
 • Dochód powyżej 120 000 złotych: 15 300 złotych podatku z pierwszego progu plus 32% od nadwyżki dochodów.

Ulga dla klasy średniej

Absolutną nowością będzie dla podatników ulga dla klasy średniej. W ten sposób ustawodawca chce złagodzić część negatywnych skutków wprowadzanych zmian. Co należy rozumieć przez sformułowanie „klasa średnia” i ile można na tym zyskać?

Ulga dla klasy średniej to preferencja podatkowa przygotowana z myślą o osobach zatrudnionych na umowie o pracę oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach skali podatkowej. Jej celem jest zmniejszenie podstawy opodatkowania, a ewentualna możliwość skorzystania z ulgi zależy od wysokości dochodów netto. Całość wraz ze sposobem wyliczania ulgi prezentuje się następująco:

 • Do 68411,99 zł: brak ulgi,
 • Od 68 412 zł do 102 588 zł: (dochód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
 • Od 102 588,01 zł do 133 692 zł: (dochód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17,
 • Powyżej 133692,01: brak ulgi.

Co ulga dla klasy średniej oznacza dla dochodów rozliczanych wg skali podatkowej?
Skala podatkowa to wyraźnie faworyzowana przez Polski Ład forma rozliczania się z dochodów. To właśnie przy wyborze zasad ogólnych przedsiębiorcy mogą skorzystać z największej ilości ulg, które w teorii powinny realnie wpłynąć na ograniczenie wysokości comiesięcznych zobowiązań podatkowych. Cieszy przede wszystkim podniesienie progu podatkowego i zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
Niestety nie można zapominać o nowej składce zdrowotnej, gdyż ze względu na powiązanie z dochodem i brak szansy jej odliczenia, od teraz znacząco zwiększy koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek liniowy – czy opłaca się w Polskim Ładzie 2022?

Podatek liniowy to zdecydowanie najprostszy sposób na uniknięcie wpadnięcie w sidła drugiego progu podatkowego. Nic zatem dziwnego, że przez wielu uważany był za idealną formę rozliczania się z fiskusem dla najwięcej zarabiających przedsiębiorców. Mimo iż to preferencyjna forma opodatkowania, to po wejściu w życie Nowego Ładu może okazać się, że w wielu przypadkach nie będzie już tak opłacalna.

Ponieważ mówimy tu o preferencji podatkowej, to nie mogło zabraknąć wymogów, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy. W tej kwestii nic się nie zmienia, podatek liniowy dalej będzie niedostępny dla firm, które chcą świadczyć usługi byłym lub obecnym prawodawcom, a objęte nim dochody mogą dotyczyć tylko tych z działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie można ich łączyć z emeryturą lub rentą. Bez zmian pozostaje także sama wysokość podatku liniowego, czyli 19%.

Co się zmieni w podatku liniowym?

Składka zdrowotna 2022 na podatku liniowym
Lista zmian w przypadku podatku liniowego jest wyjątkowo krótka i dotyczy tylko wysokości i sposobu wyliczania składki zdrowotnej. Tak samo jak na zasadach ogólnych podstawą nie będzie podane przez GUS średnie wynagrodzenie z zeszłego roku, a dochody osiągnięte przez przedsiębiorcę. Niestety i tutaj składki zdrowotnej nie wliczymy w koszty uzyskania dochodu.

Co ważne, po konsultacjach społecznych udało się przeforsować zmniejszenie procentowej wartości składki zdrowotnej. Zamiast proponowanych na początku 9% od 2022 roku składka zdrowotna na podatku linowym wyniesie tylko 4,9%. Pozostałe zasady co do wyliczeń i samego rozliczania składek odprowadzanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych pozostają takie same jak przy skali podatkowej.

Jak zmiany w podatku liniowym wpłyną na działalność gospodarczą?

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, które zdecydują się na rozliczanie podatku liniowego, jedyna zmiana dotyczy wysokości składki zdrowotnej.
Mimo iż to preferencyjna forma opodatkowania, to przedsiębiorcy nie mogą liczyć tu praktycznie na żadne ulgi, gdyż nowe wartości kwoty wolnej i zmniejszającej podatek w podatku liniowym nie obowiązują. Co więcej, w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób brak możliwości wliczenia w koszty składki zdrowotnej oznacza, że realne obciążenie dla podatku liniowego wyniesie aż 23,9%.

Mimo iż to wciąż mnie niż 32% podatku dochodowego na zasadach ogólnych, to korzystanie z podatku liniowego w wysokości 19% zaczyna opłacać się dopiero w przypadku osiągania przynajmniej 13 000 zł dochodu miesięcznie. Winne temu są nierówności w dostępnych dla przedsiębiorców ulgach. Oznacza to, że tak samo jak wcześniej podatek liniowy pozostaje korzystną opcją tylko dla najwięcej zarabiających firm.

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych a Polski Ład 2022

Ryczałt od dłuższego jawił się jako spokojna oaza dla osób wykonujących wolne zawody, a także dla freelancerów. Niestety Polski Ład nie oszczędził też tej formy rozliczania podatku dochodowego. Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim składek na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu wyliczania podatku i nowych stawek ryczałtu.

Co Polski Ład zmieni w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Nowa składka zdrowotna dla działalności gospodarczych rozliczających się w formie ryczałtu
Pierwsza i zdecydowanie najważniejsza zmiana to sposób naliczania składki zdrowotnej. Co prawda dalej będzie to 9%, ale wyliczane na nowych zasadach. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują trzy podstawy wymiaru:

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł – minimalna składka zdrowotna około 320 złotych;
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł – około 540 złotych;
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł – około 960 złotych.
  Oczywiście tak samo, jak w pozostałych formach opodatkowania, także tutaj przedsiębiorcy nie odliczą składki zdrowotnej od podatku. Warto też pamiętać o tym, że po przekroczeniu jednego z progów wysokości składki zdrowotnej konieczne będzie wyrównanie niedopłaty.

Zmiana definicji wolnego zawodu Kolejna zmiana, która dotknie zryczałtowany podatek dochodowy, dotyczy tak zwanych wolnych zawodów. Nowy Ład wraz z uchwalonymi zmianami ustaw, w tym ustawy o ryczałcie, wykreśla z listy wolnych zawodów poniższe profesje:

 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • rzeczoznawca budowlany,
 • lekarz (w tym dentysta i weterynarz),
 • technik dentystyczny,
 • fizjoterapeuta,
 • położna,
 • pielęgniarka,
 • psycholog,
 • nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny (korepetycje).

Zgodnie z nową definicją wolne zawody to przede wszystkim profesje bezpośrednio związane z finansami i usługami prawnymi, czyli między innymi adwokaci i notariusze, księgowi, brokerzy ubezpieczeń, maklerzy papierów wartościowych, czy doradcy inwestycyjni.

Niższe stawki ryczałtu w ramach Polskiego Ładu

 • Obniżka z 17% lub 15% do 14%
  Podatnicy uzyskujący przychody ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie specjalistycznego projektowania do tej pory podlegali stawce 17% przy wykonywaniu działalności bez zatrudniania innych osób, lub 15% przy pomocy pracowników. Teraz w obu przypadkach obowiązywać będzie stawka 14%.
 • Obniżka z 15% do 12%
  Ustawodawca stara się także przekonać do ryczałtu szeroko rozumianą branżę IT. To właśnie dla przychodów osiąganych w ramach programowania, doradztwa w zakresie oprogramowania, czy zarządzania sieciami i systemami informatycznymi stawka ryczałtu została zmniejszona do 12%. Uwaga: część usług można rozliczać po stawce ryczałtu 8,5%.

Ulgi i odliczenia na ryczałcie

Co do zasady, ryczałt wciąż opłacalny jest przede wszystkim w sytuacjach, gdy nie posiadamy znacznych kosztów uzyskania przychodu, które mogłoby zmniejszyć wartość podatku dochodowego. Należy przy tym też pamiętać, że ryczałt nie pozwala rozliczyć w kosztach składki zdrowotnej, a przedsiębiorców nie dotyczą zaktualizowane wraz z Nowym Ładem ulgi w postaci kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek.

Ryczałt – kto zyska na Polskim Ładzie?

Czy wprowadzone zmiany sprawią, że ryczałt stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną formą rozliczeń z fiskusem?
Co prawda obniżka stawki podatku dla wielu profesji wygląda pozornie korzystnie, ale trzeba pamiętać o wyższej składce zdrowotnej. Oznacza to, że nawet po przejściu ze stawki 15% na 12% podatku dochodowego, w kieszeni przedsiębiorcy i tak zostanie mniej. Mimo to w wielu przypadkach ryczałt wciąż będzie najlepszą opcją dla osób samozatrudnionych.

Porównanie wpływu form opodatkowania na dochody dla skali podatkowej, ryczałtu i podatku liniowego

Zmiany wprowadzane przez Polski Ład sprawiają, że większość przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze zastanawia się nad tym, jaka opcja będzie najbardziej opłacalna w 2022 roku. W praktyce jednak w większości przypadków pytanie powinno brzmieć „|co wybrać, aby najmniej stracić?”.

Czy rozliczanie się podatkiem liniowym wciąż będzie opłacalne? Jak łatwo się domyślić, nie istnieje tutaj jedna uniwersalna odpowiedź, a wszystko zależy od tego, jaki przewidujemy miesięczny dochód, rodzaju działalności oraz wysokości stałych kosztów prowadzenia firmy. Najlepiej będzie to przeanalizować na kilku przykładach.

Skala podatkowa, ryczałt, czy rozliczanie podatkiem liniowym – wybór formy opodatkowania

Mimo iż podatek linowy określamy mianem preferencyjnej formy opodatkowania, to właśnie na zasadach ogólnych przedsiębiorcy mogą liczyć na dużo więcej ulg pozwalających zmniejszyć wartość zaliczki na podatek od dochodu.

Podatek liniowy od dawna uważany jest za opcję dla najwięcej zarabiających firm i to się nie zmieni. Warto jednak zauważyć, że ulga dla klasy średniej i zwiększenie drugiego progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku i zmniejszającej podatek sprawiają, że od nowa należy przeliczyć, w którym momencie zasady ogólne przestają się opłacać.

Sprawdźmy to na trzech przykładach – dla zarobków programisty o wysokości 5000, 10000 i 15000 złotych oraz braku miesięcznych kosztów. Weźmiemy pod uwagę to, jaka obowiązuje stawka podatku dla danej formy opodatkowania, składkę zdrowotną, a także odliczenia w ramach kwoty wolnej od podatku i ulgi dla klasy średniej.

Kalkulacja dla miesięcznych zarobków 5000 złotych netto

Zasady ogólne: Zysk na czysto – 3177,09 zł,
Podatek dochodowy – 248,68 zł,
ZUS – 1574,23 zł (w tym składka zdrowotna 450 zł).

Podatek liniowy: Zysk na czysto – 2851,93 zł,
Podatek – 752,94 zł,
ZUS – 1395,13 zł (w tym składka zdrowotna 270,90 zł).

Ryczałt dla branży IT – 12%: Zysk na czysto – 3094,67 zł,
Podatek – 475,54 zł,
ZUS – 1429,79 zł (w tym składka zdrowotna 305,56 zł).

Jak widzimy, podatek liniowy przy niższych zarobkach wciąż jest zupełnie nieopłacalny. Co ciekawe, pozornie atrakcyjny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również wypada gorzej od zasad ogólnych – zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę brak możliwości rozliczenia ewentualnych kosztów uzyskania przychodów, które dodatkowo zmniejszą wymiar podatku.

Warto jednak zauważyć, że gdyby nasz specjalista od IT mógł skorzystać ze stawki ryczałtu 8,5% (np. w ramach prowadzenia testów manualnych oprogramowania), wtedy ryczałt okazałby się już najbardziej opłacalną z opcji, a w jego kieszeni zostałoby około 3230 złotych miesięcznie.

Kalkulacja dla miesięcznych zarobków 10000 złotych netto

Zasady ogólne:
Zysk na czysto – 6961,17 zł,
Podatek dochodowy – 1014,60 zł (ulga dla klasy średniej +494,59 zł),
ZUS – 2024,23 zł (w tym składka zdrowotna 900 zł).

Podatek liniowy: Zysk na czysto – 6682,83 zł,
Podatek – 1702,94 zł,
ZUS – 1614,23 zł (w tym składka zdrowotna 490 zł).

Ryczałt dla branży IT – 12%: Zysk na czysto – 7290,96 zł,
Podatek – 1075,54 zł,
ZUS – 1633,50 zł (w tym składka zdrowotna 509,27 zł).

Przy rocznym dochodzie na poziomie 120000 złotych netto okazuje się, że mimo ulgi dla klasy średniej i kwoty zmniejszającej podatek ryczałt jest bardziej opłacalną opcją.

Kalkulacja dla miesięcznych zarobków 15000 złotych netto

Zasady ogólne:
Zysk na czysto – 9982,67 zł,
Podatek dochodowy – 2543,10 zł,
ZUS – 2474,23 zł (w tym składka zdrowotna 1350 zł).

Podatek liniowy: Zysk na czysto – 10487,83 zł,
Podatek – 2652,94 zł,
ZUS – 1859,23 zł (w tym składka zdrowotna 735 zł).

Ryczałt dla branży IT – 12%:
Zysk na czysto – 11690,96 zł,
Podatek – 1675,54 zł,
ZUS – 1633,50 zł (w tym składka zdrowotna 509,27 zł).

Tutaj wchodzimy na poziom drugiego progu podatkowego. W tym wypadku odprowadzanie podatku liniowego okazuje się dużo bardziej opłacalnym rozwiązaniem od zasad ogólnych, zwłaszcza że wprowadzone w życie ulgi przestają już obowiązywać. Ponownie jednak nasza kalkulacja wskazuje na to, że ryczałt pozwoli zaoszczędzić najwięcej. Natomiast przypominamy o tym, że nie uwzględniamy tutaj żadnych kosztów uzyskania dochodu.

Czy ryczałt oznacza rezygnację z VAT-u?

Ponieważ z wielu kalkulacji wynika, że to ryczałt może okazać się najlepszym sposobem na zminimalizowanie strat wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu, pojawia się coraz więcej pytań o to, czy przejście na tę formę rozliczania podatków wiąże się z rezygnacją z VAT-u.
Tutaj przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać. Podleganie pod podatek od towarów i usług to zupełnie osobna kwestia i absolutnie nie koliduje z opłacaniem zryczałtowanego podatku dochodowego, tak samo, jak na podatku liniowym.

Ryczałt a IP BOX

Mimo iż w powyższych kalkulacjach dla większych dochodów miesięcznych ryczałt okazuje się najkorzystniejszą opcją, to nie można zapominać o IP BOX, czyli uldze stworzonej z myślą o branży IT. Co prawda wiąże się to ze spełnieniem szeregu wymogów formalnych, to gra zdecydowanie warta jest zachodu, gdyż dzięki IP BOX wartość podatku liniowego spada do 5%!

O przyznanie ulgi mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których praca prowadzi do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W praktyce oznacza to, że ubieganie się o IP BOX może rozpocząć każdy programista posiadający chociażby minimalne koszty miesięczne.

Freelance jako alternatywa dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak widzimy, mimo zapowiadanych korzyści podatkowych Polski Ład dla jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej oznaczać będzie wzrost miesięcznych kosztów. Czy można w jakiś sposób uniknąć płacenia powiększonej składki zdrowotnej?

W przypadku wielu freelancerów najatrakcyjniejszą finansowo opcją okaże się współpraca opierająca się na każdorazowym podpisywaniu umów o dzieło. Jak to wygląda w praktyce?

Koszty freelancera przy umowie o dzieło

Umowa o dzieło charakteryzuje się przede wszystkim prostotą i niskimi kosztami. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w przypadku umowy o dzieło przedsiębiorcy zwolnieni są z opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, a to znaczy, że przychodu nie obciąża ani ubezpieczenie społeczne, ani zdrowotne. Umowa o dzieło i zlecenia w Polskim Ładzie nie ulegają niemal żadnym zmianom, czyniąc freelancing jedną z najbardziej opłacalnych form współpracy z klientami. Jedynym kosztem freelancera będzie w tym wypadku podatek dochodowy. Ten natomiast rozliczamy na trzy sposoby:

 • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – Gdy wykonane dzieło przekazywane jest wraz z pełnymi prawami autorskimi, co oznacza, że klient będzie mógł z niego wielokrotnie korzystać w dowolny sposób, freelancer może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. Dzięki temu podstawę opodatkowania stanowić będzie połowa widniejącej na umowie kwoty brutto, od której odliczymy 17% podatku dochodowego.
 • Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich – W sytuacji, gdy freelancer nie przenosi praw autorskich na klienta, takiej umowie towarzyszą koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%. Podobnie jak wcześnie, od kwoty brutto odliczamy zatem 20% i dopiero wtedy otrzymujemy podstawę opodatkowania. Procentowa stawka podatku pozostaje bez zmian.
 • Osobną kategorię stanowią umowy o dzieło, których wartość brutto wynagrodzenia nie przekracza 200 złotych. W tym wypadku nie obowiązują żadne koszty uzyskania przychodu, a stawka podatku wynosi 18%.

Jak rozliczać umowy o dzieło?

Trzeba przyznać, że w porównaniu do standardowych faktur VAT, rozliczanie się za pośrednictwem umów o dzieło jest dużo bardziej czasochłonne i skomplikowane. Co więcej, duża część klientów wymaga od freelancera faktury, gdyż chce ja ująć w kosztach uzyskania przychodu i rozliczyć podatek VAT. Co wtedy zrobić?

Tutaj z pomocą przychodzą nam serwisy dla freelancerów, takie jak Useme. W ten sposób nie tylko wolni strzelcy mają szansę zdobycia nowych klientów, ale wygodnego rozliczenia wykonanej pracy. Przygotowanie umowy i wyliczenie oraz odprowadzenie podatku dzieje się automatycznie, a po stronie freelancera zostaje jedynie załączenie wykonanej pracy. Co ważne, klient otrzymuje pełnoprawną fakturę VAT, a wykonawca nie ponosi żadnych stałych kosztów prowadzenia firmy!

Polski Ład: co się opłaca dla firm i samozatrudnionych: podsumowanie

Styczeń to czas na podjęcie dedycji dotyczącej zmiany formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej. Od tego wyboru zależeć będzie wysokość comiesięcznych zobowiązań firmowych, a przemyślana optymalizacja oznacza możliwość płacenia niższych podatków – od kilkuset aż do kilku tysięcy złotych w skali miesiąca. Na co zatem zwrócić uwagę podczas wybierania formy opodatkowania?

W wielu wypadkach najkorzystniejszą formą rozliczeń z fiskusem okaże się ryczałt, który może być czarnym koniem tego roku podatkowego. Atrakcyjną alternatywą dla Polskiego Ładu jest również freelancing połączony z fakturą VAT w Useme. Aby obliczyć, ile możesz zaoszczędzić, skorzystaj z nowego narzędzia, jakim jest: Polski Ład – Kalkulator dla działalności jednoosobowej, który pomoże Ci ocenić, jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze.
Należy jednak pamiętać, że przed podjęciem decyzji trzeba dokonać dokładnych kalkulacji i uwzględnić w nich:

 • prognozę dotyczącą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez działalność gospodarczą,
 • wyliczenie poziomu opłacalności skali podatkowej,
 • stawkę ryczałtu dla danego PKWiU,
 • wpływ kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek,
 • stawkę procentową i przewidywaną wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wzrost wartości składek na ubezpieczenia społeczne.

Dopiero na podstawie tak przeliczonych przewidywanych korzyści i strat podatkowych zgodnych ze zmianami zapowiedzianymi w Polskim Ładzie należy przeanalizować ewentualną zmianę sposobu opodatkowania lub przejścia na freelance rozliczany poprzez umowy o dzieło.

Także na blogu