Copywriter_zone

Joined on: 2019-09-12
Kutno, Poland
Verified
SKILLS: allegrodata analysisdatabasesdodawanie produktówe-marketingsystem administrationtypingvirtual office

Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych średniego napięcia

Praca inżynierska dotycząca lokalizacji uszkodzeń w liniach kablowych średniego napięcia.

download: Sebastian_Mikołajczyk_-_Uszkodzenia_linii_kablowych_SN.pdf

Artykuł o spółkach z o.o.

download: Spółka_z_o.o..pdf

Prądy w żyłach powrotnych w kablach SN

download: Sebastian_Mikołajczyk_-_Prądy_w_żyłach_powrotnych_w_kablach_SN.pdf

No reviews.