Anna_M_k

Joined on: 2020-09-15
Kraków, Poland
Verified
SKILLS: adobe photoshopallegrobussines carddata analysisdatabasesonline shoptyping

No portfolio.

No reviews.