Zlecę napisanie projektu na studia z przedmiotu Decyzje kierownicze.

Closed job

Recent jobs from category Jobs for students

482 jobs in 9 categories Find a job

 • no avatar
  BCC 1 deal
  I am looking for someone to remotely configure my Gmail mail on Oatlook. I have Office 365 and Windows 11. I can't hook up Gmail to Outlook Now I need to hook it up as POP and in a week another mail another gmail hooked up as IMAP. To be done remotely or if someone is from Myslowice willing to do it in person
 • no avatar
  IT-Technology 34 deals
  Create a company account on the German platform Amazon and eBay. Information from Useme: bidding is only possible if: - possession of a valid student ID card (for pupils/students up to 26 years of age) - a confirmed statement of full-time employment for at least the minimum wage - having a business activity
 • no avatar
  Intervestment
  I will order the translation into German: 1. product descriptions - about 16 products, of one brand, with similar features, so one longer translation plus minor changes in individual units is enough. 2. ready-made e-mail templates 3. product instructions.
 • no avatar
  Smart Office 1 deal
  About us: Smart Office GmbH is an innovative company based in Monheim, Germany, specializing in business tax optimization through a shared office concept and the digitization of the postal service. We support entrepreneurs in running their business successfully and provide them with a network of experts to help them with all issues related to their business and scale faster. Job Description: We are looking for a social media expert who will perform a diagnosis of our social media performance compared to our competitors in the market and come up with concrete ideas and strategies on which measures will make us the frontrunner in social media visibility in the most cost and effort effective way. Tasks: - Analysis of the social media presence and performance of Smart Office GmbH and of the corresponding competitors. - Development of concrete measures to quickly optimize the social media presence (quick fixes) - Development of an execution roadmap to maximize long-term lead generation and conversion through effective social media activities, while optimizing the corresponding costs to be incurred (focus on "what brings the best return on investment") Job Profile: - In-depth, extensive and hands-on experience in social media platforms and channels. - Very good knowledge and understanding of maximizing visibility by using various social media formats and platforms - Experience in creating and maintaining social media channels - Creativity and enjoyment of working with social media - Reliability, promptness, diligence, communicative nature
 • no avatar
  Szymon Świtała
  Acquisition of clients for websites, 200-500 zlotys per order. Information from Useme: bidding is possible only if: - possession of a valid student ID card (for pupils/students up to 26 years of age) - a confirmed statement of full-time employment for at least the minimum wage - having a business activity
no avatar
JakubL1
Employer
1 deal
Job category:
Other
Expected budget:

Negotiable

Preferable skills:
project management
Published:
Valid until:

Job description

Celem projektu jest przeanalizowanie procesów podejmowania decyzji kierowniczych, w wybranej

organizacji, dla określonego stanowiska menedżerskiego. Wybierając tło podejmowanych decyzji

kierowniczych, które będą przedmiotem Waszej analizy, warto odnieść się do organizacji, której

realia funkcjonowania oraz wyzwania, z którymi mierzy się kadra kierownicza są Wam znane lub

możecie się z nimi zapoznać. Może to również być organizacja fikcyjna, powstała na bazie Waszych

wspólnych doświadczeń.

Projekt obejmuje główne etapy podejmowania decyzji kierowniczych, według wybranego modelu,

wraz ze wskazaniem możliwych barier oraz błędów poznawczych, które mogą wpłynąć na proces

podejmowania decyzji. W ramach tego cyklu Wasza grupa przejdzie przez kolejne etapy tj.:

1. Wybór organizacji oraz jej charakterystyka: w ujęciu systemowym (według modelu 7S) i w

otoczeniu (mikro, makro). Wybór stanowiska menedżerskiego oraz diagnoza decyzji

podejmowanych na wskazanym stanowisku według typologii ról kierowniczych Mintzberga.

Wpływ kultury organizacyjnej na podejmowanie decyzji kierowniczych.

2. Opis sytuacji decyzyjnej według wskazanych wytycznych.

3. Diagnoza problemów decyzyjnych i klasyfikacja decyzji według różnych kryteriów.

4. Wybór problemów decyzyjnych do dalszej analizy w oparciu o model Vrooma – Jettona.

5. Przeanalizowanie procesu decyzyjnego według wybranego modelu.

6. Określenie barier decyzyjnych i błędów poznawczych, które zaistniały lub mogły zaistnieć w

procesie podejmowania decyzji.

7. Wskazanie wybranych metod innowacyjnego poszukiwania wariantów rozwiązań.

The job in figures:

13 stron