Zlecę napisanie opracowania / recenzji naukowej poświęconej kampaniom medialnym/społecznym dot. konsumpcji żywności ekologicznej BIO – max. 3 strony A4.

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Published:
Valid until:

Job description

Zlecę napisanie opracowania / recenzji naukowej poświęconej kampaniom medialnym/społecznym dot. konsumpcji żywności ekologicznej BIO – max. 3 strony A4.

1) Wymagania odnośnie do treści:

- Podanie przykładów kampanii medialnych i społecznych służących zachęceniu do konsumpcji żywności (głównie żywności, a nie całej gamy produktów) ekologicznej BIO (czyli z certyfikatem)

- przytoczenie przykładów i wyników takich kampanii (czy okazały się skuteczne, raporty, czy udało się zmierzyć wyniki kampanii)

- należy odwołać się do takich kampanii przeprowadzonych w Polsce, Niemczech (proszę się skupić głównie na tych dwóch krajach), jak i w Europie i na świecie

- w tym należy wymienić zarówno kampanie na zlecenie rządu i komercyjne.

- Przy opisie tych kampanii proszę o rozwinięcie informacji:

- jakie kanały zostały wykorzystane (radio, telewizja, media społecznościowe, itd.)

- w jaki sposób próbowano dokonać promocji żywności BIO i czy w kampaniach wykorzystano (panele dyskusyje, influencerów, trendsettrów, czy też inne znane osoby lub cieszące się autorytetem).

2) Wymagania odnośnie formatu

• tekst naukowy

• Tekst ma być oryginalny. Nie należy zatem kopiować tekstu 1:1, ale na podstawie wierzytelnych źródeł opracować własny tekst, który tez zostanie sprawdzony programem antyplagiatowym.

• należy wykorzystać informacje z wierzytelnych źródeł wysokiej jakości, w tym publikacji naukowych czy raportów. Opracowanie powinno także zawierać przypisy do tych źródeł, a dane powinny być jak najbardziej aktualne .

• Takie opracowanie nie powinno przekraczać 3 stron A4 i powinno zostać napisane językiem naukowym.

Proszę o konkretne propozycje, najlepiej od osób posiadających doświadczenie w pisaniu tego rodzaju tekstów, odnośnie do wysokości za cale zlecenie i czasu jego trwania. Jestem zainteresowany jakością, więc zlecenie może zostać zrealizowane nawet w ciągu 4 tygodniu, ale musi wykazywać się wysoką jakością.

Number of characters:

Type and number of texts:

naukowe, 3 strony

No one sends a job offer at this moment.