Zlecę napisanie krótkiego tekstu naukowego poświęconego wpływowi regulacji prawnych i podatkowych na konsumpcję produktów ekologicznych (BIO) w Polsce, Niemczech i ogólnie UE.

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Preferable skills:
article
copywriting
english
specialized
Published:
Valid until:

Job description

Zlecę napisanie krótkiego tekstu naukowego poświęconego wpływowi regulacji prawnych i podatkowych na konsumpcję produktów ekologicznych w Polsce, Niemczech i ogólnie UE.

Do przeprowadzenia analizy konieczna będzie bardzo dobra znajomość języka angielskiego, gdyż to właśnie w tym języku istnieją kluczowe artykuły naukowe na ten temat.

Opracowanie powinno zawierać odpowiedzi na pytania:

- jakie regulacje prawne i podatkowe zostały wprowadzone w UE, Polsce, Niemczech w celu zwiększenia konsumpcji żywności ekologicznej

- Opracowanie powinno także zawierać konkretne przykłady wpływu takich bodźców podatkowych i regulacji prawnych na zwiększenie konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce, Niemczech (proszę się skupić głównie na tych dwóch krajach), jak i w Europie i na świecie. Należy skoncentrować się na projektach ustaw i podatków, które okazały się być skuteczne. Można podać tez także kilka przykładów, gdzie takie inicjatywy nie wpłynęły na zmianę konsumpcji.

Wymagania odnośnie formatu

• tekst naukowy

• Tekst ma być oryginalny. Nie należy zatem kopiować tekstu 1:1, ale na podstawie wierzytelnych źródeł opracować własny tekst, który tez zostanie sprawdzony programem antyplagiatowym.

• należy wykorzystać informacje z wierzytelnych źródeł wysokiej jakości, w tym publikacji naukowych czy raportów. Opracowanie powinno także zawierać przypisy do tych źródeł, a dane powinny być jak najbardziej aktualne.

• Takie opracowanie nie powinno przekraczać 3 stron A4 i powinno zostać napisane językiem naukowym.

Proszę o konkretne propozycje, najlepiej od osób posiadających doświadczenie w pisaniu tego rodzaju tekstów, odnośnie do wysokości za cale zlecenie i czasu jego trwania. Jestem zainteresowany jakością, więc zlecenie może zostać zrealizowane nawet w ciągu 4 tygodniu, ale musi wykazywać się wysoką jakością.

Number of characters:

Type and number of texts:

max. 3 strony A4

Submitted offers (2)

CrazyOwl

10 deals
  • article
  • copywriting
  • e-marketing
  • ... (+15)
Added: on 2021-09-25

Joanna Szewczuk

80 deals
  • article
  • copywriting
  • customer service
  • ... (+11)
Added: on 2021-09-25