Wykonanie portalu i systemu obsługi komunikacji wewnętrznej dla PSONI

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako podmiot realizujący projekt pn. „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI” poszukuje wykonawcy portalu i systemu obsługi komunikacji wewnętrznej.

Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 22 listopada do godz. 11.00 przed południem.

UWAGA! W związku z błędem w dacie, jaki wkradł się do dokumentacji jesteśmy zmuszeni przedłużyć termin składania ofert do 29 listopada do godz. 11.00

Przepraszamy.

Oferta powinna zawierać:

proponowaną cenę brutto

termin wykonania

portfolio zgodnie z wymaganiami poniżej

Oferty mogą złożyć podmioty które:

mają doświadczenie w tworzeniu stron internetowych i systemów zarządzania treścią

w ciągu ostatnich 3 lat mają zrealizowane co najmniej 3 systemy on-line działające w oparciu o natywne bazy danych i systemy te są w użyciu (należy przedstawić statystyki użycia z ostatnich 3 miesięcy).

Złożone oferty będą podlegały ocenie wg następujących kryteriów:

cena 50 % – (Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej x 50 = liczba punktów);

termin realizacji 20 % – (Najkrótszy czas realizacji zamówienia/Czas realizacji zamówienia oferty badanej x 20 = licba punktów);

zrealizowane i działające, udowodnione przez statystyki z ostatnich 3 miesięcy, systemy on-line

3 – 5 10 pkt;

6 – 10 20 pkt;

ponad 10 30;

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do zawarcia umowy. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Tags

databasesdrupalhtml5javajavascriptmysqlphpsqlweb application

Required functions:

portal na Wordpress lub Drupal wysyłanie wiadomości do wszystkich moduł sprawozdań rocznych baza danych członków stowarzyszenia moduł płatności składek moduł rejestracji na wydarzenia system on-line

Attached files

Pakiet plików z opisami wymagań PSONI_portal_i_system.zip (3MB)

Offers (4)

Like Apps
registered:
posted:
Offer visible to Employer
websiteinfo
registered:
posted:
Offer visible to Employer
pm
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Mariusz Niewiński
registered:
posted:
Offer visible to Employer