Wykonanie opisów archiwalnych diapozytywów na stronę internetową oraz artykułów tematycznych

Closed job
Expected budget:

500.00 PLN

Preferable skills:
article
blog
copywriting
product description
specialized

Job description

Wszystkie zlecenia zostaną umieszczone na autorskiej stronie internetowej. Od twórcy oczekuje się stworzenia:

- opisów archiwalnych diapozytywów na podstawie wskazanych materiałów źródłowych

- artykułów tematycznych na podstawie wskazanej literatury

Number of characters:

od 1000 do 3000 zzs

Type and number of texts:

artykuły specjalistyczne, opisy specjalistyczne

No one sends a job offer at this moment.