Stworzenie samouczącego się algorytmu do obliczania wyników testów psychologicznych w serwisie HRmapa.pl

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

Stworzenie logiki i architektury systemu odwzorowującego pracę psychometryka opracowującego normy psychometryczne do testów osobowościowych.

Required functions:

Funkcjonalność do omówienia indywidualnie

Offers (1)

GO RABBIT
registered:
posted:
Offer visible to Employer