Skrypt dla Subiekta GT, który przeliczy i pokaże w magazynie wirtualnym wszystkie możliwości sprzedaży kompletów w takiej ilości, jaka wynika z dostępnych na magazynie składników kompletów.

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Published:
Valid until:

Job description

Potrzebujemy skrypt który dla Subiekta GT

Tworzenie wirtualnego magazynu kompletów na wydzielonym magazynie w celu pokazania możliwości sprzedaży kompletów w takiej ilości, jaka wynika z dostępnych na magazynie składników kompletów. Ma to na celu pokazania ilości 'dostępnych' kompletów w sklepie internetowym (który może pobrać stany magazynowe z kilku magazynów), ale także pomóc handlowcom w szybkim dostępie ile można sprzedać danych kompletów, bez wnikania w składniki kompletów i ich dostępność na magazynie. W ten sposób w Subiekcie GT możemy pokazać zarówno pełny maksymalny stan składników jeżeli są one normalnymi towarami handlowymi dostępnymi osobno do sprzedaży, jak i pokazać dostępność kompletów jakie możemy zmontować z dostępnych składników, a samą kompletację zrealizować dopiero w momencie wpłynięcia zamówienia lub jego realizacji jako dokument sprzedaży.

W wynikowym wirtualnym magazynie powinny znajdować się wszystkie towary z oznaczeniem "do sklepu internetowego" oraz wszystkie możliwe komplety do zmontowania również z takim oznaczeniem.

Skrypt będzie uruchamiany na maszynie z Windows cyklicznie np. co 15 min w celu dokonania przeliczeń.

Jeszcze dla jasności:

W Subiekt GT mamy dwa magazyny:

1. MAG - Magazyn główny gdzie znajdują się realne ilości towarów handlowych

2. VIRT - Magazyn wirtualny (roboczy) do celów sprzedaży internetowej

Po uruchomieniu skryptu magazyn VIRT jest zerowany (usuwane wszystkie PW), obliczane są wszystkie możliwe komplety jakie można stworzyć na podstawie dostępnych towarów i te ilości są dodawane przy pomocy PW na stan magazynu VIRT. Dodatkowo do magazynu VIRT wprowadzane są również produkty "nie komplety" z magazynu MAG.

Ponieważ w magazynie VIRT powstały komplety, z których można stworzyć jeszcze jeden komplet. To takie potencjalne komplety również są dodawane do stanu magazynu VIRT.

Ilości z magazynu VIRT są powiązane z naszym systemem sprzedaży internetowej.

Required functions:

Submitted offers (3)

DOMW

  • api
  • web application
Added: on 2021-07-27

Mateusz G. C#/Linux/Windows

  • active directory
  • adobe photoshop
  • api
  • ... (+43)
Added: on 2021-07-27

BM.

34 deals
  • android
  • api
  • backend
  • ... (+20)
Added: on 2021-07-26