Rejestracja witryny (wydawcy) w Publisher Center Google - wiadomości Google

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Preferable skills:
api
coding
web development
wordpress
Published:
Valid until:

Job description

Zlecenie dla osoby znającej produkty Google w szczególności Publisher Center oraz Analytics. Obejmuje konfigurację i rejestrację portalu internetowego (x2) jako wydawcy w Publisher Center - Wiadomości Google.

Preferable solution

Wordpress

Required features

rejestracja i konfiguracja w Publisher Center Google

No one sends a job offer at this moment.