Przygotowanie styli do istniejącej struktury HTML w ramach szablonu Drupal

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

Jako zleceniodawca dostarczamy paczkę z gotową stroną w następującym zakresie:

– Przygotowany do użytku Drupal 8, przy czym zapewniamy pełne wsparcie z odpaleniem lokalnego środowiska (wspieramy XAMPP oraz Docker),

– Przygotowany szablon zawierający pełną strukturę HTML zgodną z frameworkiem Bootstrap 3.5,

– Przygotowane pliki widoku dostępne na platformie https://zeplin.io/ w założeniu wpasowujące się w istniejącą strukturę HTML w szablonie.

Przedmiotem zlecenia jest przygotowanie kodu SCSS dla istniejącego już szablonu Drupal z istniejącą strukturą HTML oraz treścią. Wymagamy dobrej znajomości CSS, w przypadku SCSS jest wymagana na poziomie zrozumienia zagnieżdżania oraz operowania na zmiennych.

Freelancer zostanie przeprowadzony przez fazę discovery przez zleceniodawce. Pomożemy odpalić Drupala, wskażemy wszystkie pliki źródłowe podlegające edycji w ramach zlecenia. Zakładamy, że ingerencja w pliki źródłowe szablonu, tj części funkcjonalne PHP nie będzie konieczna. W przypadku HTMLa zdarzają się pojedyńcze przypadki.

Zlecenie zakłada stworzenia 5 różnych templatek w ramach jednej strony. Layout zawiera elementy znane z nowoczesnych stron internetowych. Przykładowa templatka składa się z banera z tekstem i buttonem, nagłowka, tekstu, kart z obrazkiem i buttonem. Elementy powtarzają się na innych templatkach.

Czas wykonania zadania szacujemy na 40h, dodatkowe 16h przeznaczone są na inicjalizację projektu oraz wdrożenie. Łącznie 7 dni roboczych.

Wynagrodzenie w okolicach 25zł/h z możliwością negocjacji w przyszłości. Dysponujemy dużą ilością tego typu projektów (kilka miesięcznie).

Tags

csshtml5sass

Template / individual design:

Struktura HTML szablonu Drupal dostarczona jest przez zleceniodawcę podobnie jak treść strony i designy. Nie zakładamy żadnych istotnych zmian w tej materii.

Required functions:

SCSS zgodny z ustalonymi wcześniej standardami.

Offers (4)

Maurosanti
registered:
posted:
Offer visible to Employer
netSTYLE.pl
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Maciej Aniśko
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Front-end Services
registered:
posted:
Offer visible to Employer