Przeprowadzenie badań standaryzacyjnych weryfikujących poprawność modeli statystycznych w architekturze systemu HRmapa.pl

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

przeprowadzenie badań standaryzacyjnych (ankiety online) weryfikujących poprawność modeli statystycznych dla 9 testów osobowościowych, 7 badań motywacji i 15 arkuszy oceny pracowniczej w architekturze systemu HRmapa.pl - sprawdzenie zgodności norm z regułami psychometrii naukowej

Place or location:

dowolnie - zdalnie

Required functions:

zakres prac przesyłamy zainteresowanym kandydatom (specyfikacja graficzna)

Offers (1)

Coach HR
registered:
posted:
Offer visible to Employer