Prestashop - Moduł polecane produkty w kategorii

Closed job
Expected budget:

600.00 PLN

Preferable skills:
html
html5
java
javascript
mysql
php
web application
Published:
Valid until:

Job description

Moduł ma pozwalać na przypisanie dla dowolnej kategorii w sklepie polecanych produktów.

Wybrane produkty będą się pokazywać przed właściwą listą produktów wewnątrz danej kategorii.

Przykład takiej funkcjonalności - polecane w kategorii: https://www.x-kom.pl/g-5/c/14-plyty-glowne.html

Moduł do Prestashop 1.7

Required functions:

Submitted offers (2)

dotENV

35 deals
  • android
  • api
  • backend
  • ... (+20)
Added: on 2021-08-05

Pogotowie Programistyczne

49 deals
  • api
  • backend
  • cakePHP
  • ... (+29)
Added: on 2021-08-05