Powiązanie nomenklatury badań medycznych. icd, hl7 z różnych polskich laboratoriów. Zadanie dla analityków medycznych, studentów analityki medycznej

Closed job
Job category:
jobs for students/other
Expected budget:

Proposed by freelancer

Published:
Valid until:

Job description

chodzi o znalezienie odpowiedników nazw badań medycznych jakie stosują laboratoria w Polsce

np TSH = TSH III gen = TSH 3 generacji itp...

szczegóły po wstępnym kontakcie

The job in figures:

wszystkie duże laboratoria sieciowe w Polsce

Submitted offers (1)

kmajewska

1 deal
  • article
  • blog
  • databases
  • ... (+3)
Added: on 2021-06-12