Pomiary parametrów sieci i Testy usług VoIP

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Preferable skills:
linux
server
Published:
Valid until:

Job description

Część 1 - Pomiary parametrów sieci:

Przeprowadź pomiary sieci (zarówno połączenia lokalnego, jak i za pośrednictwem Internetu), do której masz

dostęp (sieć domowa, w pracy, na uczelni...) w celu zweryfikowania, czy w sieci o zmierzonych parametrach

możliwa jest realizacja multimedialnych usług sieciowych z zapewnieniem odpowiedniej jakości.

Metodyka pomiarów powinna być zgodna z rekomendacjami instytucji standaryzacyjnych (np. ETSI, odpowiedni

dokument jest dostępny w tym kursie). Jako narzędzie do wykonania pomiarów zalecany jest pakiet

oprogramowania iPerf3. Parametry pomiarów przepływności powinny być tak dobrane, aby każdy pomiar trwał co

najmniej kilka sekund. Powinno zostać wykonane ponad 100 pomiarów każdego z parametrów.

Następnie, na podstawie wyników pomiarów należy przeanalizować możliwość realizacji usług multimedialnych w

danej sieci (stosując np. tabelki z ETSI guide EG 202 057-4, wymagania dostawców usług, poradniki Cisco itp.).

Część 2 - Testy usług VoIP

Korzystając z wyników Części 1 projektu należy przeprowadzić testy transmisji głosu realizowanej przy pomocy

dwóch wybranych przez siebie aplikacji VoIP w badanej sieci. Na podstawie subiektywnych ocen uczestników

testów (minimum 4 osoby) należy obliczyć współczynnik MOS. Pomiary muszą być realizowane w sieci o

parametrach zmierzonych w Części 1.

Pełen zakres pracy w pliku PDF

Place or location:

Required functions:

No one sends a job offer at this moment.