Nagranie i opracowanie kursu online ze specjalizacji Newsletter

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Preferable skills:
copywriting
specialized
Published:
Valid until:

Job description

Poszukujemy podwykonawców o specjalizacjach Newsletter do opracowania i nagrania lekcji do kursów online ( forma prezentacja video lub prezenta audio). Oferty zawierające opis specjalizacji, czas realizacji oddania dzieła, próbkę nagrania wysyłamy w wiadomości

Ważne: nagrania z oddaniem praw autorskich, oferta na czas nagrania nie może być mniejszy niż 1h a max 20h

Number of characters:

Type and number of texts:

brak

No one sends a job offer at this moment.