Nagranie i opracowanie kursu online o specjalizacji Copywriting

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Published:
Valid until:

Job description

Poszukujemy podwykonawców o specjalizacjach…… do opracowania i nagrania lekcji do kursów online ( forma prezentacja video lub prezenta audio). Oferty zawierające opis specjalizacji, czas realizacji oddania dzieła, próbkę nagrania wysyłamy we wiadomości.

Ważne: nagrania z oddaniem praw autorskich, oferta na czas nagrania nie może być mniejszy niż 1h a max 20h

Type and number of texts:

brak

Number of characters:

Submitted offers (3)

Mateusz_

16 deals
Added: on 2021-10-19

agatabijak.pl

2 deals
  • article
  • blog
  • dodawanie produktów
  • ... (+9)
Added: on 2021-10-12

SebaKal

7 deals
  • adobe illustrator
  • adobe indesign
  • adobe photoshop
  • ... (+17)
Added: on 2021-10-12