CSS do pojedynczego widoku w React + Tailwindcss

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Published:
Valid until:

Job description

Do wykonania jest CSS do pojedynczego widoku w oparciu o Tailwind + React. Cały theme jest gotowy, podobnie jak niektóre elementy (np. selecty), do zrobienia jest tylko lista oraz szczegóły po prawej. Wynikiem pracy powinien być czysty html w sformatowany jako JSX, bez żadnej logiki, z podstawowym podziałem na komponenty.

Do pracy potrzebna jest umiejętność uruchomienia stosu React + .Net Core 3.1 + MongoDB. Wszystko jest skonfigurowane i odpalenie sprowadza się tylko do instalacji i uruchomienia npm run start oraz dotnet start)

Required functions:

Submitted offers (3)

pm

27 deals
  • angular
  • git
  • GULP
  • ... (+14)
Added: on 2021-05-28
Added: on 2021-05-28

Frontend Web Developer

67 deals
  • css
  • html5
  • ionic3
  • ... (+14)
Added: on 2021-05-28