Analityk systemu MS Access - projekt 10 tygodni

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

Opis Projektu

Nasz klient ma kilka repozytoriów zbudowanych w oparciu o MS Access, które są podstawą wielu krytycznych operacji bankowych w kilku działach. Stworzony kilka lat temu system przeszedł wiele zmian. Spowodowało to konieczność zagłębienia się w nim, aby zrozumieć całość jego działania, logikę biznesową wbudowaną w różne procesy, a także charakter i zakres zapytań i raportów dostępnych i używanych. Celem projektu jest zrozumienie przepływów, procesów, źródeł danych i wyników poprzez „przeprojektowanie” tego systemu wraz z stworzeniem do niego b.dobrej dokumentacji.

Obecny wg założeń (z perspektywy wysokiego poziomu) system:

Importuje dane z kilku źródeł, w tym Excel, baz danych itp.

Został zbudowany wewnętrznie, aby pierwotnie analizować i sporządzać raporty na temat pochodzenia pożyczek konsumenckich,

Ręcznie generuje raporty w Excelu.

Inne małe bazy danych mogą korzystać z tego systemu raportowania.

Jego zastosowania obejmują: przegląd operacyjny, wczesne wykrywanie (integralność sprzedaży), cele, raporty produkcji,systemy motywacji telefonicznej , sprzedaż vs cel

Nie ma systemów po stronie klienta (zewnętrznych) - jest czysto wewnętrzny.

Etapy projektu / oś czasu

Wykorzystać programowanie zwrotne, aby zrozumieć istniejący system/platformę z technicznego punktu widzenia, a następnie udokumentować jej procesy i działanie.

Przegląd powstałej (wynikowej) dokumentacji systemu i określenie co należy zmienić, ulepszyć lub dodać w oparciu o potrzeby biznesu i dostępną technologię, aby stworzyć harmonogram projektu (project roadmap) i rekomendacje na przyszłość.

Wspomóc projekt w następnej implementacji/wersji systemu (systemów).

Projekt obecnie planowany jest na 10 tygodni, (w tym 2 tygodnie na miejscu w Massachusett

Tags

accessdatabasesexcelsqltechnical documentary

Place or location:

Kraków/Gdańsk

Required functions:

analiza istniejącego systemu opartego na MS Access i przygotowanie dokumentacji

Offers (4)

Programista Adam
registered:
posted:
Offer visible to Employer
temisto
registered:
posted:
Offer visible to Employer
IGOIT
registered:
posted:
Offer visible to Employer
ERP_IFS
registered:
posted:
Offer visible to Employer